Eläinfysioterapia

Mitä on eläinfysioterapia ja milloin sille on tarvetta?

Eläinfysioterapeutti on eläinten fysioterapian täydennyskoulutuksen (AMK 1,5 vuotta) käynyt fysioterapeutti (AMK 3,5 vuotta), jolla on vuosien eläinkokemus taustalla. Eläinfysioterapiassa sovelletaan tietoja ja taitoja ihmisten fysioterapiasta ja tavoitteena on tukea eläimen liikkumis- ja toimintakykyä muun muassa terapeuttisten harjoitteiden, manuaalisen terapian sekä omistajan ohjaamisen keinoin.

Tyypillisimpiä syitä hakeutua fysioterapiaan ovat muun muassa suorituskyvyn heikkeneminen tai liikkumisen epäpuhtaudet, erilaiset tuki- ja liikuntaelimistön tai neurologiset ongelmat sekä toimenpiteiden jälkeinen kuntoutus.

Fysioterapeuttisena tavoitteena voi olla myös terveen eläimen fyysisen suorituskyvyn edistäminen ja vammojen ennaltaehkäisy.

Käytetyt fysioterapiamenetelmät ja tavoitteet muodustavat fysioterapeutin tekemän tutkimuksen sekä omistajan kertoman perusteella.

Miksi eläinfysioterapiaan?

Terve eläin voi tulla eläinfysioterapeutin vastaanotolle ilman eläinlääkärin lähetettä, mutta sairaan eläimen fysioterapiasta päättää eläinlääkäri, jolloin tarvitaan myös lähete eläinlääkäriltä fysioterapiaan.

Esimerkkejä syistä voi olla muun muassa:

Kuntoutus

Toimenpiteiden jälkeinen kuntoutus. Erilaiset tuki- ja liikuntaelimistön tai neurologiset ongelmat.

Lihashuolto

Liikkumisen epäpuhtaudet. Vammojen ennaltaehkäisy. Seniorikoirat.

Urheilu-/työkoirat

Suorituskyvyn heikkeneminen. Liikkumisen epäpuhtaudet. Fyysisen suorituskyvyn edistäminen. Vammojen ennaltaehkäisy.

Tervetuloa tutustumaan!